Lanci sa šupljim svornjacima po tvorničkoj normi

 

povratak

 

Lanci sa šupljim svornjacima po tvorničkoj normi

Lanci sa šupljim svornjacima

 

PRIMJERI OZNAĆAVANJA LANACA SA ŠUPLJIM SVORNJACIMA PO TVORNIČKOJ NORMI:

1. 1 MC 20 – 30 x 14 x 12 – jednoredni tuljčasti lanac, prekidne sile lanca 20000 N, koraka 30 mm

2. A 1 MC 40 – 50 x 15 x 32 – jednoredni lanac sa valjkom tipa A, prekidne sile lanca 40000 N, koraka 50 mm

3. B 1 MC 40 – 50,8 x 15 x 32 – jednoredni lanac sa koturom tipa B, prekidne sile lanca 80000 N, koraka 50,8 mm

4. D 1 MC 20 – 50 x 15 x 31 – jednoredni lanac sa koturom tipa, prekidne sile lanca 20000 N, koraka 50 mm

 

Lanci sa šupljim svornjacima po tvorničkoj normi

p b1 d3 d8 g1 s1/s2 I1 Fb q
mm mm mm mm mm mm mm N kg/m
* 19,05 11,68 12,07 5,8 16,1 1,8 22 14000 14000
* 25,4 17,02 15,88 5,8 21 3/4 35 20000 2,52
30 14 12 (20) 5,8 (6,1) 20 3 (2,5) 30 (28) 20000  
35 14 12 (20)            
* 50 15 31 5,8 21 3 31 20000 2,8
* 50,8 10 30 8,2 26 3 27 30000 2,37
50,8 11,68 35 10,2 30 6 42 40000 4,5
38,1 15 25,4 10,2 26 (30) 4 36 40000 3,96
41,4               3,8
50 15 32 10,2 26 4 36 40000 4,1
50,8             40000 4,0
60               3,6
63,5               3,5
76,2               3,2
85               3,1
88,9               3,0
100               2,86
101,6               2,83
* 50,8 20 32 12,2 40 4/5 45 80000 6,1
76,2 19 47,6 13,9 40 4/5 43 80000 7,3
101,6               6,2
152,4               5,04
101,6 25 66,7 20,1 50 5/7 57 1120000 12,7
152,4               9,8
203,2               8,7
100
PATERNOSTER
26 32 14,7 45 4 47 84000 5,1

* = spojnice u obliku osmice