Valjčasti lanci sa dugim člancima DIN 8181 – ISO 1275

 

povratak

 

Valjčasti lanci sa dugim člancima DIN 8181 - iso 1275

 

SPOJNI ČLANAK SA RASCJEPKAMA “S SPOJNI ČLANAK ZA SKRAČENJE “L”
Spojni članak sa rascjepkama S Spojni članak sa rascjepkama L

 

ISO
broj
p b 1 d 3 d 1 b 2

I 1

g F b q
mm mm mm mm mm mm mm N kg/m
208 B* 25,4 7,75 8,51 4,45 11,6 17 11,8 18000 0,45
210 B* 31,75 9,65 10,16 5,08 13,28 19,6 14,7 22400 0,65
212 B 38,1 11,68 12,07 5,72 15,62 22,7 16,1 29000 0,75
216 B 50,8 17,02 15,88 8,28 25,4 36,1 21 60000 1,75
220 B 63,5 19,56 19,05 10,19 29 43,2 26,4 95000 1,95
224 B 76,2 25,4 25,4 14,63 37,9 53,4 33,4 160000 4,5
228 B 88,9 30,99 27,94 15,9 46,5 65,1 37 200000 6
232 B 101,6 30,99 29,21 17,81 45,5 67,4 42,2 250000 6,5

* nisu u proizvodnom programu

 

PRIMJER ZA NARUDŽBU:

1. Narudžba 12,7 m valjčastog lanca sa dugim člancima br. 208 B
12,7 m VALJČASTOG LANCA DIN 8181 – 208 B

2. Narudžba 5 komada valjčastog lanca od 100 članaka i spojnim člancimasa rascjepkama za isti lanac:
5 KOMADA VALJČASTIH LANACA DIN 8181 – 208 B x 100 S